Koľko toho viete o svojich predkoch? Radi by ste sa dozvedeli niečo o histórii svojej rodiny, ale neviete ako, nemáte k informáciám prístup alebo je to pre Vás časovo náročné? Nechajte si spracovať rodokmeň odborníkom! Zvoľte si jeden z troch variantov a získajte informácie ako sú mená, priezviská mužských predkov, dátumu a miesta ich narodenia, sobáša a úmrtia, údaje o manželkách, ďalej ich povolania, bydlisko, príp. príčinu úmrtia a k tomu päť prílohových dokumentov. Poukazom môžete obdarovať aj svojich blízkych či známych! Darujte im možnosť poodhaliť rúško minulosti ich rodiny! Veľmi netradičný a pritom veľmi osobitý darček iste ocení nejeden človek vo Vašom okolí. record-image_33SQ-GR7S-2N3a

Rodokmeň priamej otcovskej línie

Rodokmeň priamej otcovskej línie je najjednoduchšia genealogická tabuľka, ktorá uvádza predkov východiskovej osoby po otcovskej línii. Sleduje teda iba mužských predkov – otca, deda, pradeda atď., pričom o manželkách sú uvedené základné informácie (meno, životné dáta). Ide o genealogickú tabuľku, ktorá poskytuje prehľad o časti predkov východiskovej osoby.

record-image_33S7-9R77-SYHa

old_typewriter_184617a

Začiatok pátrania

K začatiu práce na rodokmeni je potrebné poznať niekoľko údajov o svojej rodine, dátum a miesta narodenia a vierovyznania – rodičov, príp. prarodičov, či osôb, pre ktoré si prajete vytvoriť rodokmeň. Ideálne by bolo mať k dispozícii niektoré doklady napr. rodné, sobášne, úmrtné listy svojich predkov. Ak nemáte možnosť tieto údaje získať, stačí nás kontaktovať, poradíme, ako ich zabezpečiť. 

Postup práce

Údaje z 20. storočia je potrebné doložiť zachovanými dokladmi alebo o podklady požiadať na príslušnom matričnom úrade. Staršie záznamy (spred roku 1895) bývajú spravidla už v archíve a sú verejne prístupné. Je možné pátrať v množstve prameňov, robiť z nich výpisy a kópie. O postupe práce je klient priebežne informovaný prostredníctvom emailu.

6348528688_1cccfca8e8_o

17054612365_5bbd761c98_oa

Do akého roku sa dá dopátrať?

Ak predkovia žili na území Slovenska, prípadne Českej republiky je možné spracovať väčšinu rodokmeňov do prelomu 17.- 18. storočia. Niekedy ešte hlbšie do obdobia okolo roku 1650, vo výnimočných prípadoch pred rok 1600. Niekedy však práca môže skočiť už v 19. storočí, a to z dôvodu chýbajúcich prameňov (záznamy mohli zhorieť) alebo úplnej stručnosti záznamov (predkovia prišli nevedno odkiaľ alebo sa často sťahovali).

Variant A

74 € Pôvodná cena: 120 € Zľava: 38%

Rodokmeň z otcovskej línie

(do 4. generácie)

Variant B

89 € Pôvodná cena: 145 € Zľava: 38%

Rodokmeň z otcovskej línie

(do 4. generácie)

Variant C

109 € Pôvodná cena: 170 € Zľava: 36%

Rodokmeň z otcovskej línie

(do 5. generácie)

Variant D

139 € Pôvodná cena: 220 € Zľava: 36%

Rodokmeň z otcovskej línie

(do 5. generácie)

Čo dostanete?

Výstupom je prehľadný text – opis priamej línie: predvolené osoba – jej otec – starý otec – pradedo (u variantov A a B) – jej prapradedo (u variant C a D).

Výstup obsahuje:

 • mená a priezviska mužských predkov
 • dátumu a miesta ich narodenia, sobáša a úmrtia
 • údaje o manželkách
 • povolania predkov (ak je údaj dostupný)
 • bydlisko
 • príčinu úmrtia (ak je údaj dostupný)
Pri variante B a D navyše dostanete päť prílohových dokumentov – čo môžu byť kópie zápisov narodenia, sobáša alebo úmrtia.

Spracovanie rodokmeňa otcovskej línie

 • Výstupom býva prehľadne vyhotovená štúdia v rozsahu maximálne štyroch strán formátu A 4
 • Originálny darček pre vašich blízkych a priateľov
 • Spracovanie obsahuje opis priamej línie v línii východiskovej osoby – jej otec – jej starý otec – jej prastarý otec (v prípade variantov C, D, E – jej prapradedo)
 • Výstup obsahuje: mená, priezviská mužských predkov, dátumy a miesta ich narodenia, sobáša a úmrtia, údaje o manželkách, ďalej ich povolania, bydlisko, príp. príčinu úmrtia
 • K štúdii pri variantoch B a D je priložených päť kusov prílohových dokumentov – čo sú najčastejšie kópie zápisov narodenia, sobáša alebo úmrtia predkov s pripojeným komentárom, príp. prekladom alebo prepisom